Vanliga frågor inför köp

Nedan finner du svaren på några av de vanligaste frågorna vi får. Skulle det vara så att du inte hittar svaret på just din fråga är du självklart välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.

Vad händer om ett larm löser ut?

Klicka här för att se vad som händer när larmet går.

Om brandlarm löser ut meddelar ni då även SOS?

SOS meddelas vid muntlig bekräftelse av någon på plats eller då rök/eld är synlig på bildmaterial från larmet.

Är rökdetektorn alltid aktiv?

Ja, den är aktiv även då larmet är helt frånkopplat.

Meddelas polisen vid inbrottslarm?

Vid inbrottslarm där vi fått verifierat av kund att det är en obehörig på plats meddelas polisen.

Hur högt och hur länge tjuter sirenen vid larm?

Sirenen tjuter med 104 decibel tills det att larmet återställs eller som längst i 3 minuter

Gör ni en inre kontroll i bostaden vid en utryckning?

Om nyckeltjänst finns så görs även en inre kontroll.

Har ni nyckeltjänst?

Nyckelförvaring ingår till larm i lägenhet och kan köpas till för 20 kr/mån till villa/radhus.

Kan ni hjälpa till med installationen om jag behöver hjälp?

Vi har inga egna tekniker som kan hjälpa till med installation på plats. Teknisk support kan bistå med råd och tips över telefon.

Hur vet jag om jag kan få fria väktarutryckningar?

Vi finns på alla större orter. Ring oss gärna på 0771-10 10 90 om ni vill kontrollera.

Hur fungerar ert larm med husdjur?

Alla våra IR detektorer är sk. husdjursimmuna upp till 27 kg. Har man flera husdjur så får man ta den totala vikten i beaktande. Att tänka på när man har katt är att de kan vara väldigt aktiva. Man bör därför inte rikta detektorn mot bokhyllor, bord, trappor eller andra ytor som är högre upp och som en katt kan ta sig upp på.

Kan jag få pushnotiser?

Ja, detta aktiverar du på Mina sidor.

Går det att ansluta egna komponenter till ert larm?

Många Z-Wave komponenter är kompatibla med larmet när det gäller styrning av belysning.

Vad händer med bindningstiden efter 24 månader?

Avtalet löper vidare med 3 månaders löpande uppsägningstid. Det kommer även att finnas möjlighet att sänka sin måandsavgift genom att reducera avtalet med fria utryckningar.

Vem har tillgång till filmsekvenser och stillbilder?

Kunden avgör vem som har rätt att se filmsekvenser. Securitas kan aldrig se filmsekvenser om inte kunden aktivt väljer detta via Mina sidor eller på begäran. Stillbilder sparas i 2 månader och är tillgängliga för vår larmcentral samt tekniska support vid larm och 30 min frammåt.

Hur många komponenter kan man ha totalt?

Z-Wave 122 st. Larmande komponenter 150 st varav max 3 med kamera. 4 st IP-kameror (nätverkskameror)

Krävs det internetanslutning för att larmet ska fungera?

Larmet kopplas upp via 3G (SIM-kort är inkluderat i priset och medföljer din beställning), men kan och bör även anslutas till din bredbandsuppkoppling med hjälp av en medföljande kabel. Under installationen av larmet behöver du tillgång till internet för att komma åt Gör-Det-Själv-guiden.

Vanliga frågor gällande vårt tidigare larmsystem

Nedan finner du svaren på några av de vanligaste frågorna vi får gällande vårt tidigare larmsystem. Skulle det vara så att du inte hittar svaret på just din fråga är du självklart välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.

Montering & Installation

Hur lägger jag till en extra komponent?

Logga in på Mina Sidor och klicka på Komponenter. Nere till höger finns en knapp med texten Lägg till enheter. Klicka på denna och följ anvisningarna.

Var hittar jag MAC adressen?

MAC adressen står på sidan av din centralapparat. Längst ner på den sida där du sätter i strömkabeln.

Hur ska jag placera larmets centralapparat?

Viktigast är att tänka på att larmets centralapparat måste ha tillgång till ström (230V) och internet. Den bör placeras centralt så att bästa möjliga kommunikation med enheterna kan upprätthållas. Då GSM-överföring används som backup bör du placera din centralapparat så nära yttervägg som möjligt för bästa täckning.

Kan jag själv prova förbindelsen mot larmcentralen?

När du installerar ditt larm kommer du att prova av förbindelsen mot både komponenter och GSM-nätet. Samma test kan även göras vid ett annat tillfälle genom att logga in på Mina Sidor och klicka på Komponenter.

Hur många komponenter kan jag totalt ha?

Du kan totalt ha 20 olika komponenter i din larmanläggning. Tänk på att även fjärrkontroll räknas som en komponent.

Hur gör jag när jag ska renovera?

Du kan själv ta ner och sätta upp komponenterna. Tänk bara på att ringa larmcentralen (0771-10 10 80) och meddela innan du skruvar ner dem.

Jag har följt instruktionerna men får det ändå inte att fungera?

Ring Securitas tekniska support på tel. 0771-13 12 11. Öppettider och kontaktformulär hittar du här.

Hur lång räckvidd har larmet?

Det är mycket som påverkar räckvidden, men det som begränsar mest är väggar och tak. Sten och betong försämrar räckvidden avsevärt medan träkonstruktion släpper igenom mer. Vår erfarenhet är att det alltid fungerar. Även äldre hus med två våningar och källare klarar vårt larm. Placeringen av din centralapparat blir däremot mer avgörande i svårare miljöer.

Vad betyder de olika lamporna på larmets centralapparat?

Innan och under installation indikerar den understa lampan status.

  1. Blinkar grönt = uppstart. Tar ca 45 sek.
  2. Fast orange = söker nätverk och GSM. Tar cirka 3 min.
  3. Fast grön = Centralenhet registrerad och GSM och Ethernet OK.

När larmet är registrerat

LED1
Av – Gångtestläge
Grön, fast sken – Larm av
Grön, blinkande – Inlärningsläge
Röd fast sken – Larm på
Röd, blinkande – Hemmaläge på

LED2
Av - Larm av
Röd, blinkande – Larm utlöst
Röd, fast sken – Larm i minnet (släcks efter att du larmat av och på en gång efter utlöst larm)
Gul, blinkande – Strömavbrott (Centralenheten går på batteri)
Gul, fast sken – Komponentfel (kontrollerar komponenterna)

LED3
Av – Saknar ström (batteriet är avstängt eller slut Inlärningsläge)
Grön, fast sken – Normalt läge. Centralenheten har förbindelse med Securitas både via Ethernet och GSM. Om du tar ur ethernetkabeln så skall lampan fortfarande lysa grönt.
Grön, blinkande – 30 sek uppstart efter strömavbrott. Centralenheten är inte registrerad mot Securitas.
Gul, fast sken – Ingen förbindelse, varken med Ethernet eller GSM. Centralenheten har varit ansluten med ethernetkabel och direkt blivit bortkopplad igen. Anslut till Ethernet igen för att lampan ska skifta till grönt. Om detta inte sker, ta ur ethernetkabeln och gör Centralenheten strömlös. Sätt i strömkabeln igen och slå på batteriet. Sätt i ethernetkabeln. Nu skall lampan skiftatill fast grön sken.
Gul, blinkande – Fel på GSM. 

 

 

Användning & handhavande

Hur slår jag på/av larmet?

Det finns fyra sätt att slå på/av ditt larm: via manöverpanelen, med fjärkontroll (tillbehör), via Mina Sidor eller via vår app. Du hittar utförliga instruktioner i denna PDF.

Hur ändrar jag pinkoden som används för att larma på/av?

Du ändrar pinkoden genom att logga in på Mina Sidor. Se instruktioner i PDF.

Hur gör jag för att lägga till/ ändra behöriga larmanvändare?

För att kunna lägga till en person som behörig larmanvändare så måste personen finnas med som vän. Du kan lägga till eller ta bort dina behöriga larmanvändare själv genom att logga in på Mina Sidor.
Se PDF för utförligare instruktioner.

Fungerar mitt larm vid strömavbrott?

Vid strömavbrott går batteribackupen på centralenheten in (det finns ett inbyggt batteri i larmets centralapparat som klarar att driva larmet i ungefär 8 timmar). I samband med att detta sker meddelas du via SMS/e-post. För att detta ska ske är det dock en förutsättning att man valt vilken eller vilka kontaktpersoner som ska bli meddelade genom att markera i boxen under kontaktpersoner. I historiken kan du även se när strömmen kom tillbaka.

Hur återställer jag efter ett larm?

Larmet återställs automatisk nästa gång det aktiveras. Led 3 byter då till ett fast grönt sken.

Hur lång tid tjuter sirenen vid larm?

Vid ett larm tjuter sirenen i tre minuter. Därefter tystnar den.

Hur lång tid har jag på mig när jag larmat på/av innan larmet går till larmcentralen?

Du har 30 sekunder på dig att gå ut och stänga dörren när du larmar på. När du kommer hem har du 30 sekunder på dig att stänga av larmet efter att du öppnat dörren.

Det piper till när jag larmar på och larmar av. Varför?

När du larmar av så ska det pipa två korta pip. När du larmar på så ska ett längre pip höras.

Vilka batterier ska jag ha i de olika komponenterna?

När du får ditt Securitas Hemlarm så ingår alla batterier som behövs. Livslängden på batterierna varierar beroende på användning, placering och komponent men i normalfallet räcker de medföljande batterierna mellan 1-2 år. När batterierna börjar ta slut kommer du få ett SMS till angivet mobilnummer. Vid utbyte av batterierna ska du använda dig av följande batterier i respektive komponent:

Husdjursimmun rörelsedetektor - 1st 3,6V AA

Magnetkontakt - 1st 3,6V 1/2AA

Manöverpanel - 1st CR2450 3V

Fjärrkontroll - 1st CR2032 3V

Rörelsedetektor med kamera, äldre modell (genomskinlig batterihållare) - 2st 3,6V AA

Rörelsedetektor med kamera, ny modell (gul batterihållare) - 2st 1,5V AA

Garage- och förrådsedetektor - 2st 3,6V AA

Optisk rökdetektor - 4st 1,5V AAA

Vattendetektor - 4st 1,5V AAA

Glaskrossensor - 1st 3,6V 1/2AA

Utomhussirén - 4 st. 1,5V LR20

Inomhussirén - 4 st. 1,5V LR20

 

 

App och Mina sidor

Vilken adress har websidan där jag registrerar och hanterar mitt larm?

Alla registrering, installation och hantering av ditt larm sker genom inloggning på Mina Sidor.

Vad är skillnaden mellan vän och kontaktperson på Mina Sidor?

Kontaktperson är den eller de personer som larmcentralen kontaktar vid ett eventuellt larm.

Under Vänner lägger du in personer som skall kunna slå till och från larmet.

Hur gör jag för att lägga till/ ändra kontaktperson?

För att kunna lägga till en person som kontaktperson så måste personen finnas med som vän. Du kan lägga till eller ta bort och ändra ordningen på dina kontaktpersoner själv genom att logga in på Mina Sidor.
Se PDF för utförligare instruktioner.

Vad kan jag se och göra i appen?

I appen som finns att ladda ner gratis från Google Play och App Store kan du bland annat:

  • Larma på och av aktivera "hemma larm", dvs det larmläge du kan använda när du är hemma.
  • Stänga av/sätta på innesirenen.
  • Se historik.

 

Hur många personer kan ha kod till mitt larm?

Upp till sex personer kan ha kod till larmet.

Står det "Kontaktar Smart Grid" eller "Smart grid offline" i din applikation eller på Mina Sidor?

Smart Grid är ett annat namn på larmets centralapparat. Kontrollera historiken på Mina Sidor. Om historiken visar kommunikationstester så fungerar kommunikationen som den ska. Om inga kommunikationstester visas från senaste dygnet, starta om din smart grid genom att dra ur nätsladden och ställ batteri switchen till läge OFF, vänta 10 sekunder och sätt i nätsladden och ställ tillbaka batteri switchen till läge ON. Vänta 5 minuter och logga däräfter in på appen eller på Mina Sidor och se så smart grid har fått kontakt. Står det fortfarande "Kontaktar smart grid" eller "Smart grid offline", kontakta larmsupporten på telefonnummer 0771-13 12 11.