Vanliga frågor

Nedan finner du svaren på några av de vanligaste frågorna vi får. Skulle det vara så att du inte hittar svaret på just din fråga är du självklart välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig så gott vi kan.

Navigering

Montering och installation
Användning och handhavande
App och Mina sidor

 

 

 

Securitas hemlarm vanliga frågor Montering & Installation

Hur lägger jag till en extra komponent?

Logga in på Mina Sidor och klicka på Komponenter. Nere till höger finns en knapp med texten Lägg till enheter. Klicka på denna och följ anvisningarna.

Var hittar jag MAC adressen?

MAC adressen står på sidan av din centralapparat. Längst ner på den sida där du sätter i strömkabeln.

Hur ska jag placera larmets centralapparat?

Viktigast är att tänka på att larmets centralapparat måste ha tillgång till ström (230V) och internet. Den bör placeras centralt så att bästa möjliga kommunikation med enheterna kan upprätthållas. Då GSM-överföring används som backup bör du placera din centralapparat så nära yttervägg som möjligt för bästa täckning.

Kan jag själv prova förbindelsen mot larmcentralen?

När du installerar ditt larm kommer du att prova av förbindelsen mot både komponenter och GSM-nätet. Samma test kan även göras vid ett annat tillfälle genom att logga in på Mina Sidor och klicka på Komponenter.

Hur många komponenter kan jag totalt ha?

Du kan totalt ha 20 olika komponenter i din larmanläggning. Tänk på att även fjärrkontroll räknas som en komponent.

Hur gör jag när jag ska renovera?

Du kan själv ta ner och sätta upp komponenterna. Tänk bara på att ringa larmcentralen (0771-10 10 80) och meddela innan du skruvar ner dem.

Jag har följt instruktionerna men får det ändå inte att fungera?

Ring Securitas tekniska support på tel. 0771-13 12 11. Öppettider och kontaktformulär hittar du här.

Hur lång räckvidd har larmet?

Det är mycket som påverkar räckvidden, men det som begränsar mest är väggar och tak. Sten och betong försämrar räckvidden avsevärt medan träkonstruktion släpper igenom mer. Vår erfarenhet är att det alltid fungerar. Även äldre hus med två våningar och källare klarar vårt larm. Placeringen av din centralapparat blir däremot mer avgörande i svårare miljöer.

Vad betyder de olika lamporna på larmets centralapparat?

Innan och under installation indikerar den understa lampan status.

  1. Blinkar grönt = uppstart. Tar ca 45 sek.
  2. Fast orange = söker nätverk och GSM. Tar cirka 3 min.
  3. Fast grön = Centralenhet registrerad och GSM och Ethernet OK.

När larmet är registrerat

LED1
Av – Gångtestläge
Grön, fast sken – Larm av
Grön, blinkande – Inlärningsläge
Röd fast sken – Larm på
Röd, blinkande – Hemmaläge på

LED2
Av - Larm av
Röd, blinkande – Larm utlöst
Röd, fast sken – Larm i minnet (släcks efter att du larmat av och på en gång efter utlöst larm)
Gul, blinkande – Strömavbrott (Centralenheten går på batteri)
Gul, fast sken – Komponentfel (kontrollerar komponenterna)

LED3
Av – Saknar ström (batteriet är avstängt eller slut Inlärningsläge)
Grön, fast sken – Normalt läge. Centralenheten har förbindelse med Securitas både via Ethernet och GSM. Om du tar ur ethernetkabeln så skall lampan fortfarande lysa grönt.
Grön, blinkande – 30 sek uppstart efter strömavbrott. Centralenheten är inte registrerad mot Securitas.
Gul, fast sken – Ingen förbindelse, varken med Ethernet eller GSM. Centralenheten har varit ansluten med ethernetkabel och direkt blivit bortkopplad igen. Anslut till Ethernet igen för att lampan ska skifta till grönt. Om detta inte sker, ta ur ethernetkabeln och gör Centralenheten strömlös. Sätt i strömkabeln igen och slå på batteriet. Sätt i ethernetkabeln. Nu skall lampan skiftatill fast grön sken.
Gul, blinkande – Fel på GSM. 

 
Till toppen

 

 

Securitas hemlarm vanliga frågorAnvändning & handhavande

Hur slår jag på/av larmet?

Det finns fyra sätt att slå på/av ditt larm: via manöverpanelen, med fjärkontroll (tillbehör), via Mina Sidor eller via vår app. Du hittar utförliga instruktioner i denna PDF.

Hur ändrar jag pinkoden som används för att larma på/av?

Du ändrar pinkoden genom att logga in på Mina Sidor. Se instruktioner i PDF.

Hur gör jag för att lägga till/ ändra behöriga larmanvändare?

För att kunna lägga till en person som behörig larmanvändare så måste personen finnas med som vän. Du kan lägga till eller ta bort dina behöriga larmanvändare själv genom att logga in på Mina Sidor.
Se PDF för utförligare instruktioner.

Fungerar mitt larm vid strömavbrott?

Vid strömavbrott går batteribackupen på centralenheten in (det finns ett inbyggt batteri i larmets centralapparat som klarar att driva larmet i ungefär 8 timmar). I samband med att detta sker meddelas du via SMS/e-post. För att detta ska ske är det dock en förutsättning att man valt vilken eller vilka kontaktpersoner som ska bli meddelade genom att markera i boxen under kontaktpersoner. I historiken kan du även se när strömmen kom tillbaka.

Hur återställer jag efter ett larm?

Larmet återställs automatisk nästa gång det aktiveras. Led 3 byter då till ett fast grönt sken.

Hur lång tid tjuter sirenen vid larm?

Vid ett larm tjuter sirenen i tre minuter. Därefter tystnar den.

Hur lång tid har jag på mig när jag larmat på/av innan larmet går till larmcentralen?

Du har 30 sekunder på dig att gå ut och stänga dörren när du larmar på. När du kommer hem har du 30 sekunder på dig att stänga av larmet efter att du öppnat dörren.

Det piper till när jag larmar på och larmar av. Varför?

När du larmar av så ska det pipa två korta pip. När du larmar på så ska ett längre pip höras.

Vilka batterier ska jag ha i de olika komponenterna?

När du får ditt Securitas Hemlarm så ingår alla batterier som behövs. Livslängden på batterierna varierar beroende på användning, placering och komponent men i normalfallet räcker de medföljande batterierna mellan 1-2 år. När batterierna börjar ta slut kommer du få ett SMS till angivet mobilnummer. Vid utbyte av batterierna ska du använda dig av följande batterier i respektive komponent:

Husdjursimmun rörelsedetektor - 1st 3,6V AA

Magnetkontakt - 1st 3,6V 1/2AA

Manöverpanel - 1st CR2450 3V

Fjärrkontroll - 1st CR2032 3V

Rörelsedetektor med kamera, äldre modell (genomskinlig batterihållare) - 2st 3,6V AA

Rörelsedetektor med kamera, ny modell (gul batterihållare) - 2st 1,5V AA

Garage- och förrådsedetektor - 2st 3,6V AA

Optisk rökdetektor - 4st 1,5V AAA

Vattendetektor - 4st 1,5V AAA

Glaskrossensor - 1st 3,6V 1/2AA

Utomhussirén - 4 st. 1,5V LR20

Inomhussirén - 4 st. 1,5V LR20

 
Till toppen

 

 

Securitas hemlarm vanliga frågorApp och Mina sidor

Vilken adress har websidan där jag registrerar och hanterar mitt larm?

Alla registrering, installation och hantering av ditt larm sker genom inloggning på Mina Sidor.

Vad är skillnaden mellan vän och kontaktperson på Mina Sidor?

Kontaktperson är den eller de personer som larmcentralen kontaktar vid ett eventuellt larm.

Under Vänner lägger du in personer som skall kunna slå till och från larmet.

Hur gör jag för att lägga till/ ändra kontaktperson?

För att kunna lägga till en person som kontaktperson så måste personen finnas med som vän. Du kan lägga till eller ta bort och ändra ordningen på dina kontaktpersoner själv genom att logga in på Mina Sidor.
Se PDF för utförligare instruktioner.

Vad kan jag se och göra i appen?

I appen som finns att ladda ner gratis från Google Play och App Store kan du bland annat:

  • Larma på och av aktivera "hemma larm", dvs det larmläge du kan använda när du är hemma.
  • Stänga av/sätta på innesirenen.
  • Se historik.

 

Hur många personer kan ha kod till mitt larm?

Upp till sex personer kan ha kod till larmet.

Står det "Kontaktar Smart Grid" eller "Smart grid offline" i din applikation eller på Mina Sidor?

Smart Grid är ett annat namn på larmets centralapparat. Kontrollera historiken på Mina Sidor. Om historiken visar kommunikationstester så fungerar kommunikationen som den ska. Om inga kommunikationstester visas från senaste dygnet, starta om din smart grid genom att dra ur nätsladden och ställ batteri switchen till läge OFF, vänta 10 sekunder och sätt i nätsladden och ställ tillbaka batteri switchen till läge ON. Vänta 5 minuter och logga däräfter in på appen eller på Mina Sidor och se så smart grid har fått kontakt. Står det fortfarande "Kontaktar smart grid" eller "Smart grid offline", kontakta larmsupporten på telefonnummer 0771-13 12 11.

 
Till toppen