Integritetspolicy

E-handel Hemlarm & Brandskyddsprodukter

Varför använder Securitas dina personuppgifter och på vilken rättslig grund?

Securitas använder dina personuppgifter för att hantera ditt köp av produkter och tjänster så som exempelvis hemlarm med tillhörande tjänster och brandskyddsprodukter. Dina uppgifter används även för att hantera betalning som du genomför. Securitas använder även personuppgifterna om du har en reklamation, garantiärende eller klagomål. Dina personuppgifter, och då särskilt personnummer, används för att identifiera dig och bekräfta att du har rätt ålder att genomföra e-handelsköp samt för att bekräfta adress med externa samarbetspartner som behöver uppgifterna så att vi kan leverera tjänst och produkter.

Dina uppgifter används även vid köp av hemlarm så att du kan skapa ett konto på mina sidor med personlig inloggning och där vi har identifierat dig som användare. Securitas rättsliga grund baserar sig på avtal med dig och där användning av personuppgifter är nödvändig för att ingå avtalet med dig så att vi kan leverera tjänster och sända produkter enligt ditt önskemål och beställning. 

Securitas kan även använda uppgifterna för att rikta erbjudande till dig som kund eller för att sända ut nyhetsbrev. Närmare information förklaras under Marknadsföring.

Securitas lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part att marknadsföra deras produkter. För behandling av personuppgifter när Securitas genomför egna marknadsföringsåtgärder är den rättsliga grunden samtycke.

Vilka kategorier av personuppgifter hanteras?

Namn, adress, telefonnummer, e-post, orderinformation, betalningsuppgifter och kundnummer.

Vilka får ta del av dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att delas inom Securitas koncernen och Securitas kommer endast att vidarebefordra uppgifterna till tredje part för att tillhandahålla tjänsterna och produkterna som angivits ovan samt för att erbjuda dig betalningslösning och leveransalternativ i samband med köp. Securitas delar även uppgifterna med IT-företag som tillhandahåller lösningar för Securitas tjänster och produkter samt Securitas interna system.

Hur länge sparas dina personuppgifter hos Securitas?

Securitas använder uppgifterna så länge du är aktiv kund och behåller vissa av uppgifterna så länge det behövs enligt bokföringsregler eller för att hantera och utöva rättsliga anspråk.
Personuppgifter som används med ditt samtycke när Securitas marknadsför sina produkter och tjänster sparas endast för sådan behandling fram till dess att du meddelar att du inte längre vill ha marknadsföring eller nyhetsbrev.

Rätten att invända mot behandling av uppgifter

Som registrerad har du rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter som grundar sig i Securitas samtycke genom att kontakta kundservice eller Securitas Dataskyddsombud.

 

 Vill du läsa mer om Securtias Sveriges Integritetspolicy kan du göra det här.